Не чувам добре

Публикувано на

С всяка година проблемът с намалението на слуха става все по-актуален както от медицински, така и от социален аспект. Голяма част от хората възприемат лошо или не съвсем ясно речта на околните. Понижението на слуха бива различно.

Тест на слуха

Когато разговорната реч се възприема трудно от разстояние 3-4 м. говорим за леко намаление, а ако възприемането ѝ е възможно само когато се говори непосредствено до ухото - това е т.нар тежко намаление на слуха. Увреденият слух в детската възраст прави невъзможно детето да се научи да говори. Именно това най-често причинява т.нар глухо-немота.

Причините за намалението на слуха са най-различни, но най-чести са: хроничните възпалителни процеси - гнойни средни отити, хронични туботимпанални катари, адхезивни отити, тимпаносклероза, отосклероза, запушване на външния слухов проход (вродени и придобити), аномалии в развитието на средното ухо, последствията от лабиринтит, пораженията на слуховия нерв в резултат на инфекциозни, токсични и шумови фактори, както и възрастови промени в ухото.

Ако слухът е намален поради увреждане на звукопроводната част на слуховия орган, навреме приложеното медикаментозно или оперативно лечение може значително да подобри, а понякога и да възстанови слуха. При увреждане на звукоприемната част намалението на слуха носи необратим и обикновено прогресиращ характер, при което настъпват тежки състояния, граничещи дори с глухота.

Въпреки големите успехи, постигнати от оперативното лечение на глухотата през последния четвърт век, хората с увреден слух не са малко преди всичко поради звукоприемното (нервнорецепторно) увреждане на слуховия апарат, повлияването на което с помощта на лечебно средство е възможно до известна степен само в първите дни от настъпилите забележими слухови промени.

Определянето на точната локализация на увреждането е необходимо условие за правилната диагноза и резултатното лечение. Тя може да се установи чрез съвременни диагностични и терапевтични средства от специалист по ушно-носно-гърлени болести. Тежко чуващите деца и възрастни подлежат на слухова рехабилитация, която в някои случаи дава много добри резултати.

След консултация с аудиолог може да се използва и подходящ слухов апарат от Fonio. По този начин при увреден слух без особени усилия се възприемат разговори, може да се посещават концерти, да се слуша радио, спокойно да се гледа телевизия - въобще човек се чувства съвсем пълноценен.