Котешките закони

Публикувано на

Закон за котешкия интерес
Нивото на котешки интерес варира обратнопропорционално на усилията, които човек полага.

Закон за котешкото приземяване
Котката се приземява винаги на възможно най-мекото място, най-често точно по средата на нищо неподозиращ, почиващ си човек.

Закон за котешкото движение
Всяка котка се движи по права линия, докато няма наистина добра причина да се отклони.

Котешкото движение

Закон за котешкия Магнетизъм
Колко е по-тъмна една дреха толкова по-светли котешки косми ще се залепят за нея (и обратното).

Закон за котешката Термодинамика
Топлината се движи от по-топло към по-студено тяло, с изключение котките, когато цялата топлина е за котката.

Закон за котешкото разтягане
Котката се протяга правопропорционално на току-що свършилата дрямка.

Закон за котешкия сън
Котката спи с човек, всеки път, когато е възможно, в положение което е точно толкова неудобно за човека, колкото е удобно за котката.

Закон за котешката инерция
Всяка котка се намира в покой, докато външна сила не я извади от него - например звук от отворена консерва с котешка храна или цвърчаща мишка.

Закон за котешкото препречване
Котката лежи в такова положение и по такъв начин на пода, че да пречи на възможно най-голям брой хора.

Закон за котешката скорост
Скоростта на котката има потенциала да достигне до нужната за бягство при вида на котешко хапче.

Закон за изместването на течности
Котка поставена в мляко ще измести течност равна на собствения си обем, минус количеството на изпитото мляко.

Закон за подновяването на мебелите
Котката дере мебели правопропорционално на стойността им.

Закон за котешката вместимост
Котката ще погълне теглото си в мляко, на квадрат... просто за ти покаже, че МОЖЕ.

Закон за съдържанието на торбите
Всички торби и опаковки в дадена стая трябва да бъдат обитавани от котка във възможно най-близката наносекунда.

Закон за котешкия комфорт
Котката моментално открива и завладява най-удобното и топло място във всяка дадена стая.

Спяща котка

Закон за скоростта на светлината
Включете електрическото одеяло и котката ще се озове върху него със скоростта на светлината.

Закон за котешкото наблюдение
Ако котка наблюдава достатъчно дълго и достатъчно втренчено хладилника то рано или късно някой ще го отвори и ще и даде нещо за хапване.

Закон за котешкото съпротивление
Съпротивата на дадена котка да направи нещо е пропорционална на желанието на човека да я накара да го направи.

Първи закон на котешката енергия
Котешката енергия не може да бъде нито създадена нито унищожена, затова котката използва възможно най-малко от нея.

Втори закон на котешката енергия
Котешката енергия може да бъде запазена само с достатъчни по брой и продължителност дрямки.

Закон за котешката вероятност
Никой, никога не може да бъде сигурен къде е котката, може само да предполага къде не е.

Закон за котешката маса
Масата на котката е правопропорционална на това колко е удобно мястото, което заема.

Закон за котешкото подчинение
Все още не е открит.