Унищожаване на хлебарки

Публикувано на

Хлебарките са насекоми, които срещат във всички континенти. Хлебарките съществуват повече от 320 милиона години благодарение на изключително голямата си приспособимост. Известни са над 4000 вида хлебарки, но само около 40 от тях са синатропни, т.е съжителстват с хора.

В нашата страна са установени 4 вида синатропни хлебарки, но най-голям проблем са кафявата и черната хлебарка. Двата вида имат тропичен произход, поради което се срещат най-често в топли помещения - кухни, бани, килери, шахти и др., където има храна и влага.

Как да се отървем от хлебарките?

Те избягват светлината и през деня се укриват в пукнатини по пода и стените, в и зад шкафове, край тръбите на отоплителна и други инсталации, между хранителни продукти и др. С настъпване на вечерните часове хлебарките излизат от убежищата си.

Те са активни обикновено през нощта, но ако са много, могат да се видят и през деня. Развитието им включва яйце, нимфа и имаго. Яйцата са в капсула, която женската носи на края на коремчето си. От яйцата се излюпват нимфи, които по външен вид приличат много на възрастните.

При кафявата хлебарка нимфите се появяват до 24-я час, след изхвърлянето на обвивката, а при черната - след 40-50 дни. Нимфите са много чувствителни към влага и най-често се срещат около мивки, канали, тоалетни. Зрялата им форма се нарича имаго.

Хлебарките се хранят с всички хранителни продукти в жилищата на човека, с остатъци от храна, с органични отпадъци и др. Част от смляната храна те връщат върху хранителните източници и допълнително ги замърсяват. Техните изпражнения могат да се видят върху храна, предназначена за консумация от хората, върху съдовете и др.

Ние не винаги оценяваме значението им като преносители на зараза. Има данни, че те пренасят повече от 40 вида микроорганизми, причинители на други заболявания, вредни за хората, като салмонели, стафилококи, ешехерия коли, туберкулоза, антракс, тении, глисти и др.

Хлебарките се разселват пасивно и активно. Пасивно те се пренасят чрез амбалаж от различни стоки, хранителни продукти, апаратура от един район в друг, от една страна в друга и от континент на континент.

След заселването на отделна сграда хлебарките активно, т.е. на собствен ход, се разпространяват в хоризонтална и вертикална посока до последния етаж. Те преминават през пролуки, цепнатини, отвори край тръбите на различните сервизни инсталации, от каналната мрежа в жилищата на хората.

Заселването им в сградите се дължи до голяма степен на липсата на хигиенни мерки, но често и на дефекти в конструирането и построяването на самата сграда.

Унищожаването на хлебарките се оказа много трудно. Почти неизбежно е повторното им внасяне в жилищата дори при унищожаването им. Борбата с тях е упорита, изисква много време и грижи за жилищната хигиена.

По-разумно е да се предпазим от тях, отколкото да ги унищожаваме, след като се появят. Трябва да ограничаваме достъпът им в сградите, да се премахнат местата, където могат да се укриват и размножават, и главно да се поддържа чисто.

Трябва да се запушват дупките, цепнатините, отворите на пода и стените, край рамките на вратите, да се уплътняват местата край тръбите на отоплителната, водопроводната и други сервизни инсталации.

Храната да се съхранява в плътно затворени шкафове и др. да се почистват редовно; хранителните остатъци да се изхвърлят в плътно затварящи се кофи за смет.

Унищожаването им става чрез химични средства - инсектициди. Когато се появят в големи жилищни блокове, трябва веднага да се уведомят органите на ХЕИ, които имат специални средства против хлебарки.

А когато са в отделна къща или апартамент, сами може да извършим това чрез препарати, които можем да купим от всяка аптека. Примамките се поставят в капачки от буркани или картонени кутии на най-често посещаваните от хлебарките места и по пътищата на придвижването им. При навлажняването се сменят.

Борбата с хлебарките може да има резултат, ако се спазва добра жилищна хигиена и при първите им появи веднага се вземат мерки. Но не само там, където са открити, а в цялата сграда.

Да се има предвид, че всички препарати срещу хлебарки са отровни и трябва да се поставят на места, недостъпни за малки деца и домашни животни!