Ще се превърне ли водородът в енергоизточник на бъдещето?

Публикувано на

Днес в съвременната цивилизация е на лице висока индустриализация. Това предопределя необходимостта и непрекъснатото повишаващата се консумация на първични енергийни ресурси. Всичко това се случва на световен мащаб.

Алтернативна енергия

В природата има недостиг на въглища, нефт и природен газ. Това поставя на дневен ред въпроса за необходимостта от разработване на нов енергиен източник, който би могъл да замени изчерпаните традиционно използваните горива.

Слънчевите колектори Sunstar.bg за отопление на вода са алтернативен вариант, защото слънчевата енергия е неизчерпаем източник на енергия. Соларните панели са и най-достъпният вариант в наши дни, най-вече за домакинствата.

Но през последните няколко години все по-често като потенциален отговор на този наболял въпрос се посочва водородът. В бъдещето се очаква енергопроизводствените системи да бъдат по-надеждни, по-ефективни и екологични. Но въпросът е водородът дали отговаря на следните условия.

Водородът предизвиква интерес към научни и високоефективни технологии на производство. На лице са термохимични производствени технологии, електролитни производствени технологии, фотолитични производствени технологии.

Термохимични производствени технологии

  • Парен реформинг на природен газ – Производството на водород е много важна част. Той е на стратегическо място във вижданията за използването му в областта на транспорта и енергийния сектор. Тази технология до момента е на изследователско и научно ниво. Перспективите са, че водородът ще бъде на много по-ниска цена. Процентната граница варира на около 25-30. Това се случва поради намалелите разходи. Основно капиталови и експлоатационни.
  • Частично окисление – Тази термохимична производствена технология също е на изследователско ниво. Състои се в разработването на реактор с керамична мембрана. В случай на прогрес тази технология и самият процес могат да доведат до синтез на газ.
  • Газифициране и пиролиза на биомаса – Тези технологии се използват за производство на водород. Газифицирането се осъществява върху селскостопански отпадъци или биомаса. Като въпросната биомаса е специално отгледана за енергийно използване.

Електролитни производствени технологии

  • Водна електролиза – Този метод е бил много известен до 50-те години на миналия век. В днешно време, чрез този метод се получава значително по-малък процент водород. Интересът към момента е в използването на електролизьори. Това намира приложение в автомобилизма, основно като гориво.

Фотолитични производствени технологии

  • Фотобиологични технологии – Тези технологии са доста перспективни. Базират се на свойствата на определени микроби, произвеждащи водород, чрез тяхната метаболична активност, използвайки светлинна енергия. Фотосинтетичните бактерии използват различни механизми. Те не окисляват водата, за разлика от другите. Те отделят водород от биомаса.
  • Фотоелектролиза – Състои се в използването на фотоелектрохимични системи. Теоретичната им ефективност варира около 40 %, докато практичната – 18 - 25 %. Това е най-голямото предимство на тази технология. Ограничават се разходите, свързани със закупуване и поддръжка на електролизьор.