Какво са WebP изображенията и каква е ползата от тях? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=VsS7hpDMrGc

Васил Тошков: Какво са WebP изображенията? Каква е разликата в качеството с другите формати? Има ли смисъл да се преминава на WebP формат или да се изчака излизането на WebP 2.0 и/или AVIF?

- Какво са WebP изображенията и каква е ползата от тях? - YouTube →