"Защо избрах хостинг в Jump?" - Стратегия в SEO състезанието

https://www.youtube.com/watch?v=4kNkRVFLLyA

Няколко идеи за участниците в SEO състезанието на Jump. Какъв URL адрес да се използва за участие? Какъв тип страница да създадем? Как се класират видео резултати?

- "Защо избрах хостинг в Jump?" - Стратегия в SEO състезанието →