Ползваемост / Потребителско изживяване и SEO - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=5kmKjQPMHaA

В днешното видео разглеждаме ползваемостта като фактор за класирането. Кои са сигналите, които Google следи чрез поведението на потребителите? До колко е важна скоростта на сайта?

- Ползваемост / Потребителско изживяване и SEO - YouTube →