Оператори при търсене на информация в търсачките / Google

https://www.youtube.com/watch?v=aVCyP_7wQWc

В днешното видео разглеждаме операторите за търсене в Google. Кои са основните оператори и как можем да ги използваме като ефективен SEO инструмент.Трикове и примери от практиката.

- Оператори при търсене на информация в търсачките / Google →