Застраховка на дома от SDI / Булстрад - Никога повече!

https://toshkov.com/sdi-bulstrad/

В статията съм описал разочарованието ми от застрахователно дружество Булстрад и техния посредник SDI. Как при настъпило застрахователно събитие - наводнение не ми изпратиха нищо.

- Застраховка на дома от SDI / Булстрад - Никога повече! →