Инструменти за проверка на скорост на сайт – мит и реалност - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SvFboDNLM5M

Във видеото разглеждаме някои модерни техники за ускорение на страници, които инструментите не могат да отчитат. Също така няколко грешни насоки, които дава Google PageSpeed Insights.

- Инструменти за проверка на скорост на сайт – мит и реалност - YouTube →