Слаби и твърде надценявани техники за SEO оптимизация

https://www.youtube.com/watch?v=vwFAPYprV4s

В днешното видео разглеждаме няколко слаби, но в същото време твърде надценявани SEO техники, които може дори да имат негативен ефект в някои ситуации.

- Слаби и твърде надценявани техники за SEO оптимизация →