HTTP 301, 302, 307 и 308 пренасочвания на страници - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qpsJHbMTmfk

Кои са видовете HTTP статус кодове за пренасочване на страници? Как условно се делят различните типове кодове за пренасочване? При кои случаи кои кодове да използваме, за да запазим класирането на сайта (SEO)?

- HTTP 301, 302, 307 и 308 пренасочвания на страници - YouTube →