Как Google използва изкуствен интелект в алгоритъма си за търсене? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=URVzYUGAn68

Запис на лекцията на Васил Тошков от Online Advertising 2017 #oaconf . В темата се разглеждат алгоритмите, в които Google вече използват изкуствен интелект. Както и още: 1. От кога Google започват да използват изкуствен интелект в своите алгоритми? 2. За кои свои алгоритми Google използва изкуствен интелект и за кои още не? 3. Как изкуственият интелект на Google обработва поведенческите и всички останали сигнали? 4. Защо дори инженерите на Google не знаят как точно работят някои алгоритми, като RankBrain? 5. Възможно ли е да се повлияе на алгоритми, създадени на база машинно обучение?

- Как Google използва изкуствен интелект в алгоритъма си за търсене? - YouTube →