Оптимизация на локални листинги (Local SEO) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SU1fN6TbXHI

Във видеото се разглеждат елементите на един локален листинг. За всеки елемент се посочват спецификите при попълване, както и най-честите грешки.

Tags:

- Оптимизация на локални листинги (Local SEO) - YouTube →