Защо SEO оптимизация с гаранция не съществува?

https://www.youtube.com/watch?v=RBr1FSU2uK0

Кои са факторите, които пречат да се даде гаранция за резултат при SEO услугите? Защо вече няма твърди позиции, а всеки потребител вижда различен SERP?

- Защо SEO оптимизация с гаранция не съществува? →