Поведенчески сигнали за SEO, които Google следи

https://www.youtube.com/watch?v=JVSYwSp5N5I

Темата са сигналите за потребителско поведение, които Google следи и отчита в своите алгоритми. Кои метрики имат значение и как търсачката ги събира? Интервю на Васил Тошков с Георги Стефанов от Ganbox.

- Поведенчески сигнали за SEO, които Google следи →