Защо HTTPS протоколът и SSL сертификатите не са сигурни

https://www.youtube.com/watch?v=D_nlVzpAEoI

SSL сертификатите не гарантират Интернет сигурност при комуникациите, защото са податливи на Man-In-The-Middle атаки. HTTPS протоколът може да се подслушва от всички правителства, служби и големи компании.

- Защо HTTPS протоколът и SSL сертификатите не са сигурни →