Rich Snippets за Breadcrumb в сайт чрез Microdata

https://www.youtube.com/watch?v=LE4cT_vBQkw

Във видеото разглеждам трите начина за описване на Breadcrumbs с Microdata. Фокусът е върху най-новия вариант, който ще замести останалите. Целта е Rich Snippets за пътищата в сайта.

- Rich Snippets за Breadcrumb в сайт чрез Microdata →