Скорост на сайт – Оптимизация за бързо зареждане

https://www.youtube.com/watch?v=WECExPUf55E

Във видеото обсъждаме няколко техники за оптимизация на скоростта на сайт. Това са най-лесните за прилагане решения, които в повечето случаи са надценявани. Ефектът от тях понякога дори е обратен.

- Скорост на сайт – Оптимизация за бързо зареждане →