Как да повишим доверието в нашия сайт пред търсачките?

https://www.youtube.com/watch?v=CG4fiP0-U7k

Във видеото разглеждаме SEO сигнали за доверие на ниво сайт/страница от сайт. Това са сигналите, над които имате пряк контрол и най-лесно може да активирате.

- Как да повишим доверието в нашия сайт пред търсачките? →