Оптимизация на сайт за дългата опашка от ключови думи

https://www.youtube.com/watch?v=1vegReFDdRw

Защо е по-лесно да се оптимизира сайт по много на брой ключови думи с ниска конкуренция, вместо да се съсредоточаваме в няколко високо конкурентни търсения? Как се оптимизира за дългата опашка (Long Tail)?

- Оптимизация на сайт за дългата опашка от ключови думи →