Релации на връзките (HTML Link Rel) като фактор за SEO

https://www.youtube.com/watch?v=iJuZ-Ebuz7M

В това видео разглеждаме всички релации на връзките (Link Relations), които имат отношение с оптимизацията на даден сайт за търсачките (SEO). Защо трябва да използваме релации винаги когато можем.

- Релации на връзките (HTML Link Rel) като фактор за SEO →