Как да ползваме Twitter? | Econ

http://econ.bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-Twitter-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%

Редица компании в България не успяват да разберат ключовата роля на платформата за микроблогинг Twitter за разширяване на медийното присъствие и самия бизнес като цяло.

- Как да ползваме Twitter? | Econ →