HTTP хедъри (status codes), свързани със SEO

https://www.youtube.com/watch?v=naJ4N0I8nXk

В това видео изброяваме HTTP статус кодовете/хедърите, които имат пряко значение за SEO оптимизацията за търсачки на една страница. Тоест хедърите, които се четат от търсачките и те на тяхна база предприемат действия.

- HTTP хедъри (status codes), свързани със SEO →