YouTube оптимизация - фактори за SEO

https://www.youtube.com/watch?v=5U7ePrCWHbo

Как да оптимизираме видео в YouTube? Ранкинг фактори, които са от значение за оптимизацията и класирането там. Как се прави SEO на YouTube? Класиране на видеа от платформата в Google и останалите търсачки.

- YouTube оптимизация - фактори за SEO →