Video SEO : Видео в нашия сайт с HTML5

https://www.youtube.com/watch?v=XYSCHoiB1l0

Презентацията на Васил Тошков на тема "Video SEO" от E-Manager 2014, Варна. Първа част- как да хостваме видеото си сами на наш сървър? Оптимизация на видеото в нашия сайт. Интеграция на Microdata в HTML5 tag.

- Video SEO : Видео в нашия сайт с HTML5 →