SEO на Joomla сайт - видео от JoomlaDay 2014

https://www.youtube.com/watch?v=vkoacOYs_vQ

Лекцията на Васил Тошков от JoomlaDay 2014. В презентацията се прави SEO одит на последната версия на Joomla 3. Разглежда се On-Site и On-Page оптимизацията на системата, какво може да се подобри и добави.

- SEO на Joomla сайт - видео от JoomlaDay 2014 →