Страниране за търсачките - SEO

https://www.youtube.com/watch?v=2jYM89kQO7w

Как да опишем страниранията в сайта си, така че да бъдат безпроблемно обхождани и от търсачките? Съвети при използване на релациите rel=prev/next

- Страниране за търсачките - SEO →