Link Building с връзки от български сайтове

https://www.youtube.com/watch?v=if1qKGrb74U

Интервю на Теодор Захариев от Васил Тошков. Как се изграждат връзки от и към български сайтове? Връзки от PDF и други типове ресурси. Връзки без anchor текст.

- Link Building с връзки от български сайтове →