SVG изображение в img src? SEO на логото в сайта. - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=XrKVue-K45E

Как и защо да направим логото на сайта си в SVG формат? Как да работи векторното изображение на старите браузъри? Какви са ползите за SEO оптимизацията?

- SVG изображение в img src? SEO на логото в сайта. - YouTube →