XML карта на сайта (sitemap.xml), Ping и SEO

https://www.youtube.com/watch?v=pJvePUYiZsI

Как се изгражда XML карта на сайта (sitemap.xml) по протокола на sitemaps.org . Пинг на картата към всички популярни търсачки. Наши съвети и най-чести грешки.

- XML карта на сайта (sitemap.xml), Ping и SEO →