Пренасочване на сайт към HTTPS версията (SSL сертификат)

https://www.youtube.com/watch?v=dkYij5ZY9JU

Как бързо и безопасно да прехвърлим сайта си към HTTPS версията, без да навредим на неговата SEO оптимизация. Правилно конфигуриране на SSL сертификата и сървъра.

- Пренасочване на сайт към HTTPS версията (SSL сертификат) →