Rel=Author свързване на авторство в Google Plus

https://www.youtube.com/watch?v=vo4o6P8SBSg

Как се свързва авторство чрез rel=author в Google Plus и другите социални мрежи? Начини за свързване на авторство. Можем ли да разчитаме на свързване само по email ?

- Rel=Author свързване на авторство в Google Plus →