Канонични адреси (rel canonical) с Десислав Кузманов - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=9QMcm5dUkz4

Мозъчна атака с Десислав Кузманов за грешките при използване на rel="canonical". Кога трябва да се използват канонични релации на връзките и кога не? Гледайте във видеото !

- Канонични адреси (rel canonical) с Десислав Кузманов - YouTube →