Rich Snippets за Рецепти

https://www.youtube.com/watch?v=TuRjA8RQyaM

Как да опишете рецепти с Microdata в сайт, за да получите богати снипети (rich snippets) при търсене в Google?

- Rich Snippets за Рецепти →