Medo.bg - новият проект на лидера в слуховите апарати Ототон

https://media.framar.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/medobg-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1

Наскоро Ototon реализираха нова концепция, която се е родила от желанието им да продължават да са полезни на обществото и да се грижат за хората, които ценят здравето си, тялото и активността – Ортопедичен магазин Medo.

- Medo.bg - новият проект на лидера в слуховите апарати Ототон →