Инструменти за проверка на скорост на сайт – мит и реалност - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SvFboDNLM5M

Във видеото разглеждаме някои модерни техники за ускорение на страници, които инструментите не могат да отчитат. Също така няколко грешни насоки, които дава Google PageSpeed Insights.

- Инструменти за проверка на скорост на сайт – мит и реалност - YouTube →


Новите релации UGC и Sponsored

https://www.youtube.com/watch?v=WOllqALL7c8

Във видеото разглеждаме новите релации UGC и Sponsored, които разширяват NoFollow. Защо Google създават тези нови релации и какво се променя? Предават ли някаква тежест и каква?

- Новите релации UGC и Sponsored →


rel="NoFollow" връзки - Кога и Как да ги Използваме?

https://www.youtube.com/watch?v=q79CF7u8blM&t=36s

Днес разглеждаме NoFollow релацията на връзките. Кога и как трябва да използваме nofollow връзки? Разбиваме и някои от митовете, свързани с тази релация.

- rel="NoFollow" връзки - Кога и Как да ги Използваме? →