Как да свържам сайта си със социалните мрежи? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Ai-jZcDBmes

Каква релация да използваме, когато слагаме връзки от сайта си към страниците на бранда в социалните мрежи? rel="me" или rel="publisher" е по-подходяща за целта?

- Как да свържам сайта си със социалните мрежи? - YouTube →


Грешка 404, прихващане и оптимизация за търсачки (SEO)

https://www.youtube.com/watch?v=dmxJ1P9XwkU

Васил Тошков за страницата за грешка 404. Какво трябва и какво не трябва да съдържа една такава страница? Защо не трябва да я пренасочваме към началната страница?

- Грешка 404, прихващане и оптимизация за търсачки (SEO) →


Страниране за търсачките - SEO

https://www.youtube.com/watch?v=2jYM89kQO7w

Как да опишем страниранията в сайта си, така че да бъдат безпроблемно обхождани и от търсачките? Съвети при използване на релациите rel=prev/next

- Страниране за търсачките - SEO →


Събития с Microdata по Schema.org/Event

https://www.youtube.com/watch?v=_inj2jNTnFk

Как се описват събития с Microdata, така че да излизат с Rich Snippet за Event и в Google Knowledge Graph? Кои полета са задължителни и кои препоръчителни? Инструменти за тестване на типовете за събития.

- Събития с Microdata по Schema.org/Event →